Category: Wetgeving

certificaten in de bouw 13 Oct Avatar

Hoe behaal je een certificaat in de bouw

Je bouwbedrijf naar een hoger niveau tillen is een goed initiatief. Er zijn diverse manieren waarop je dit kunt aanpakken. Een belangrijke methode is door middel van het behalen van certificaten. Certificaten zijn bewijzen die worden uitgegeven door bedrijven of instanties die aantonen dat je aan bepaalde eisen voldoet. Het behalen van certificaten heeft als voordeel een hogere klanttevredenheid, efficiënter werken en als gevolg daarvan ook een hogere omzet. Het behalen van een certificaat kost vaak tijd en je zal een aantal stappen moeten doorlopen. Over hoe je in het bezit kan komen van een certificaat lees je meer in deze blog.

Oriënteren

Om te beginnen zal je waarschijnlijk op zoek gaan naar een certificaat dat je wil gaan behalen. Ga je voor meer kwaliteit, dan kan je gaan kijken naar het certificaat ISO 9001. Maar is duurzamer werken je doel, dan zal je weer moeten kijken naar een ander bijpassend certificaat. Vervolgens ga je op zoek naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitgeven van certificaten. Let hierbij op, niet elk bedrijf dat zich als specialist voordoet is bevoegd om geldige certificaten uit te geven. 

Aan de slag

Je hebt bepaald welk certificaat voor jouw bedrijf relevant is en een organisatie ingeschakeld die je helpt bij het behalen van het certificaat. Het proces is nu erg afhankelijk van de huidige manier van werken en de doelen en eisen van het desbetreffende certificaat. Hoe lang dit proces duurt hangt daar dan ook sterk mee samen. Wel wordt vrijwel altijd een nulmeting uitgevoerd om achteraf de resultaten meetbaar te kunnen maken. 

Onderhouden

Na het uitvoeringsproces zal een erkend bedrijf controleren of aan de resultaten is voldaan. Hierop volgend zal, als alles goed gaat, een certificaat worden toegekend. Dit betekent niet het definitieve einde van het proces. Je zal namelijk moeten zorgen dat de nieuwe bedrijfsprocessen structureel en blijvend worden doorgevoerd. Als je dit niet doet zal je niet langer het certificaat kunnen behouden. Normen en wetgeving voor certificaten veranderen nog wel eens door nieuwe ontwikkelingen, zoals door het nieuwe Internet of Things. Dit kan vervolgens zorgen dat aanpassingen in de werkwijze vereist zijn. 

De juiste BTW tarieven

In Nederland worden verschillende BTW tarieven gehanteerd. Het algemene tarief is Nederland is 21%, dit is ook het meest gebruikte tarief. De andere twee tarieven zijn 6% en 0%, deze tarieven worden gehanteerd op sommige goederen of diensten.

21% BTW tarief

Het tarief van 21% geldt op vrijwel alle goederen of diensten, denk hierbij aan:

 • Speelgoed
 • Sterke dranken
 • Auto’s
 • Elektronica
 • Zakelijke dienstverlening
 • Planten
 • Meubels
 • Verf

6% BTW tarief

Het 6% BTW tarief is een tarief dat geldt op onder meer etenswaren en enkele diensten, diensten met 6% BTW zijn:

 • fietsen repareren
 • schoeisel en lederwaren repareren
 • kleding en huishoudlinnen repareren
 • diensten van kappers
 • werkzaamheden aan woningen
 • kampeergelegenheid bieden
 • logies
 • cultuur en recreatie
 • uitvoerende kunstenaars
 • sport waaronder zwembaden en sauna’s
 • personenvervoer
 • diensten aan agrariërs
 • opleveren van goederen, zoals opkweken van planten en opfokken van dieren
 • verkopen van voedingsmiddelen in de horeca
 • verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van (medische) hulpmiddelen
 • uitlenen van boeken en periodieken
 • vervoer van gas voor de tuinbouw

De goederen waarop 6% BTW geldt zijn:

 • voedingsmiddelen
 • water
 • agrarische goederen
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
 • boeken en periodieken
 • gas en minerale olie voor de tuinbouw

Let wel op dat er op sterke dranken 21% BTW wordt gehanteerd.

0% BTW tarief

Het tarief van 0% BTW wordt beperkt gehanteerd op een aantal goederen en diensten. De goederen waarop 0% BTW gehanteerd wordt zijn:

 • goederen die u exporteert
 • goederen die nog niet zijn ingevoerd
 • goederen die u levert aan of in een btw-entrepot
 • de levering en de bevoorrading van schepen en vliegtuigen
 • visvangst
 • accijnsgoederen

De diensten waarop 0% BTW gehanteerd wordt zijn:

 • diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen
 • internationaal personenvervoer
 • werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen
 • bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

De juiste BTW tarieven

In Nederland worden verschillende BTW tarieven gehanteerd. Het algemene tarief is Nederland is 21%, dit is ook het meest gebruikte tarief. De andere twee tarieven zijn 6% en 0%, deze tarieven worden gehanteerd op sommige goederen of diensten.

21% BTW tarief

Het tarief van 21% geldt op vrijwel alle goederen of diensten, denk hierbij aan:

 • Speelgoed
 • Sterke dranken
 • Auto’s
 • Elektronica
 • Zakelijke dienstverlening
 • Planten
 • Meubels
 • Verf

6% BTW tarief

Het 6% BTW tarief is een tarief dat geldt op onder meer etenswaren en enkele diensten, diensten met 6% BTW zijn:

 • fietsen repareren
 • schoeisel en lederwaren repareren
 • kleding en huishoudlinnen repareren
 • diensten van kappers
 • werkzaamheden aan woningen
 • kampeergelegenheid bieden
 • logies
 • cultuur en recreatie
 • uitvoerende kunstenaars
 • sport waaronder zwembaden en sauna’s
 • personenvervoer
 • diensten aan agrariërs
 • opleveren van goederen, zoals opkweken van planten en opfokken van dieren
 • verkopen van voedingsmiddelen in de horeca
 • verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van (medische) hulpmiddelen
 • uitlenen van boeken en periodieken
 • vervoer van gas voor de tuinbouw

De goederen waarop 6% BTW geldt zijn:

 • voedingsmiddelen
 • water
 • agrarische goederen
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
 • boeken en periodieken
 • gas en minerale olie voor de tuinbouw

Let wel op dat er op sterke dranken 21% BTW wordt gehanteerd.

0% BTW tarief

Het tarief van 0% BTW wordt beperkt gehanteerd op een aantal goederen en diensten. De goederen waarop 0% BTW gehanteerd wordt zijn:

 • goederen die u exporteert
 • goederen die nog niet zijn ingevoerd
 • goederen die u levert aan of in een btw-entrepot
 • de levering en de bevoorrading van schepen en vliegtuigen
 • visvangst
 • accijnsgoederen

De diensten waarop 0% BTW gehanteerd wordt zijn:

 • diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen
 • internationaal personenvervoer
 • werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen
 • bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer