Hoe behaal je een certificaat in de bouw

certificaten in de bouw 13 Oct

Hoe behaal je een certificaat in de bouw

Je bouwbedrijf naar een hoger niveau tillen is een goed initiatief. Er zijn diverse manieren waarop je dit kunt aanpakken. Een belangrijke methode is door middel van het behalen van certificaten. Certificaten zijn bewijzen die worden uitgegeven door bedrijven of instanties die aantonen dat je aan bepaalde eisen voldoet. Het behalen van certificaten heeft als voordeel een hogere klanttevredenheid, efficiënter werken en als gevolg daarvan ook een hogere omzet. Het behalen van een certificaat kost vaak tijd en je zal een aantal stappen moeten doorlopen. Over hoe je in het bezit kan komen van een certificaat lees je meer in deze blog.

Oriënteren

Om te beginnen zal je waarschijnlijk op zoek gaan naar een certificaat dat je wil gaan behalen. Ga je voor meer kwaliteit, dan kan je gaan kijken naar het certificaat ISO 9001. Maar is duurzamer werken je doel, dan zal je weer moeten kijken naar een ander bijpassend certificaat. Vervolgens ga je op zoek naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitgeven van certificaten. Let hierbij op, niet elk bedrijf dat zich als specialist voordoet is bevoegd om geldige certificaten uit te geven. 

Aan de slag

Je hebt bepaald welk certificaat voor jouw bedrijf relevant is en een organisatie ingeschakeld die je helpt bij het behalen van het certificaat. Het proces is nu erg afhankelijk van de huidige manier van werken en de doelen en eisen van het desbetreffende certificaat. Hoe lang dit proces duurt hangt daar dan ook sterk mee samen. Wel wordt vrijwel altijd een nulmeting uitgevoerd om achteraf de resultaten meetbaar te kunnen maken. 

Onderhouden

Na het uitvoeringsproces zal een erkend bedrijf controleren of aan de resultaten is voldaan. Hierop volgend zal, als alles goed gaat, een certificaat worden toegekend. Dit betekent niet het definitieve einde van het proces. Je zal namelijk moeten zorgen dat de nieuwe bedrijfsprocessen structureel en blijvend worden doorgevoerd. Als je dit niet doet zal je niet langer het certificaat kunnen behouden. Normen en wetgeving voor certificaten veranderen nog wel eens door nieuwe ontwikkelingen, zoals door het nieuwe Internet of Things. Dit kan vervolgens zorgen dat aanpassingen in de werkwijze vereist zijn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *